Clara Rius Faig

Denominació d'origen

DOQ Priorat

Tipus de participació

Estand al carrer

Email

excepcionaldelpriorat@gmail.com

Clara Rius Faig

Denominació d'origen

DOQ Priorat

Tipus de participació

Estand al carrer

Email

excepcionaldelpriorat@gmail.com