Mas d’en Blei

Denominació d'origen

DOQ Priorat

Tipus de participació

Estand al carrer, Tastos als cellers

Email

info@masdenblei.com

Mas d’en Blei

Denominació d'origen

DOQ Priorat

Tipus de participació

Estand al carrer, Tastos als cellers

Email

info@masdenblei.com