29a mostra de vins de
la DOQ Priorat i la DO Montsant

3, 4 i 5 DE MAIG DE 2024