30a mostra de vins de
la DOQ Priorat i la DO Montsant

2, 3 i 4 DE MAIG DE 2025